Wat is Oog voor Impuls?

Als je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. Er zijn verschillende manieren waarop je jezelf kunt indekken tegen dit risico, bijvoorbeeld door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten of deelname aan een onderling fonds. Veel zzp’ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector verzekeren zich niet voor dit risico. De overheid wil indekking tegen risico graag stimuleren en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Op deze website kun je lezen hoe je bij ons een tijdelijke bijdrage kunt krijgen in de kosten voor deze verzekering of een fonds, ook met terugwerkende kracht. Heb je nog geen verzekering afgesloten of neem je nog niet deel aan een fonds maar ga je dit wel doen? Ook dan kun je een bijdrage krijgen zodra je de verzekering hebt afgesloten of zodra je bent gaan deelnemen aan het fonds. De regeling staat open voor iedereen die als zzp’er in de culturele of creatieve sector werkzaam is. Van belang is wel dat je eerst goed de spelregels leest voordat je een aanvraag doet.

Als we je aanvraag toekennen (dat hoort je binnen 5 werkdagen nadat je deze hebt ingediend) krijg je een eenmalige stimulansbeloning van € 120,-. Die maken we direct over naar je bankrekening. Daarnaast krijg je voor een periode van maximaal 12 maanden 50% van de maandelijkse kosten van ons vergoed (met een maximum van € 50,- per maand). Dit kun je achteraf declareren. Hoe dat declareren werkt staat in de mail die je krijgt nadat je aanvraag is goedgekeurd.

   

Om je aanvraag te kunnen beoordelen hebben we natuurlijk wat gegevens van je nodig. Ook willen we graag een scan/foto van je verzekeringspolis of een bewijs van deelname aan een fonds. Zoek ook alvast even je KvK-nummer op. Maar lees eerst even de spelregels!